Παρακλητικός κανόνας

Παρακλητικός Κανόνας στην Αγία Μαρίνα

Τον παρακάτω Παράκλητικό Κανόνα, τον παρουσιάζουμε κυρίως για μελέτη και όχι για λειτουργική χρήση αφού δεν γνωρίζουμε αν είναι εγκεκριμένος ή όχι.

Παρακλητικός κανόνας